iPadprojekt

VidenOmViden

Et firma til lidt af hvert

Vi startede med iPad efteråret 2010

iPad på Djurslandsskolen.

 

 

Sidst på sommeren 2010 blev der afholdt et møde på Djurlandsskolen, hvor én af deltagene er far til en pige i skolens gruppe med elever med multiple handicap. På mødet fortalte han om sine tanker omkring kommunikationshjælpemidler for hans datter og andre med lignende vanskeligheder. Han syntes at det kunne være en fordel hvis der kunne findes et fleksibelt system, der samtidig ville være mobilt, så det kunne sikres, at der ikke bliver brugt forskellige systemer i hjemmet, på skolen og på aflastningsinstitutionen. Han nævnte i den forbindelse en tablet-computer ved navn iPad fra firmaet Apple, som endnu ikke var frigivet på det danske marked.

 

 

De følgende måneder var overvejelser om mulighederne for at påbegynde et projekt med udgangspunkt i de ideer der kom frem på ovenstående møde og på et tidspunkt sagde ledelsen "GO" til projektet og der blev nedsat en styregruppe, der skulle definere hvilke kommunikationshandicap, der ville kvalificere til at blive inddraget i projektet.

 

Så blev medarbejdere med elever indenfor den definerede målgruppe opfordret til at skrive en ansøgning og da de var læst igennem, blev det besluttet at indkøbe 16 iPads.

 

 

Nu kom så en periode, hvor iPads´ne skulle klargøres til brug og det skulle besluttes hvilke apps der skulle ligge på dem. En medarbejder fik dette hverv og efter et introduktionskursus for de implicerede medarbejdere d. 8. marts 2011, blev maskinerne udleveret og taget i brug.

 

 

Efter omkring et år med iPad i brug hver dag, er den foreløbige konklusion: Eleverne har glæde af den!

 

 

D. 8. marts 2011 blev de 16 projekt-iPads, som nævnt ovenfor, udleveret og medarbejderne gik straks i gang med at lære dem at kende. Ikke ret lang tid derefter havde de første elever prøvet at betjene dem og omkring en måned senere var den første maskine med en elev hjemme; brugt som kontaktbog.

 

 

Ligesom det gik stærkt med at få skudt projektet i gang, gik det også ret hurtigt med at få brugt iPad i hverdagen. Inden længe blev undervisningsprogrammer, lydbøger og billedbøger flittigt brugt. Men først og fremmest var det kommunikationsdelen med programmet "Tap Speak Choice" og kontaktbogen der udgjorde kernen i arbejdet med iPad.

 

 

En let måde at vise "Ja" eller "Nej", at vælge mellem 3 instrumenter til at akkompagnere morgensangen eller at vælge mellem appelsin- og æblejuice blev mere og mere en naturlig del af den snak der foregår i gruppen. En tydelig visning af dagens skema, en klar besked om hvad der skal ske efter den aktivitet vi har gang i lige nu eller hvor lang tid der er tilbage af den igangværende aktivitet. Mange daglige meddelelser foregår nu via iPad - og på nøjagtig den samme måde hver gang, uanset hvem der er sammen med eleven. Det er med til at fremme en ensartet hverdag og en genkendelig struktur.

 

 

Der er også flere som har haft glæde af iPad som kontaktbog. Der er eksempler på at elever, der har fået lagt video og fotos fra dagens aktiviteter ind i kontaktbogen på deres iPad, lige pludselig er blevet midtpunktet i snakken ved middagsbordet om, hvad der er foregået den dag. Med ét har eleven fået stor prestige blandt søskende og hverdagen på skolen er blevet centrum for samtalen.

 

 

Andre elever bruger iPad til at fortælle hinanden om, hvad der f.eks er sket i weekenden. Når man trykker på forskellige knapper på skærmen, bliver der sagt forskellige ting. På denne måde kan der være lagt f.eks. 10 mulige aktiviteter fra weekenden ind og eleven kan trykke på de aktiviteter, der er foregået i weekenden.

 

 

Således bliver iPad først og fremmest brugt til kommunikation, men det er jo som nævnt ovenfor langt fra den eneste måde at anvende den på. Undervisning, underholdning og selvaktivitet er andre gode anvendelsesmuligheder.

 

 

I undervisningen er der gode fagbøger om f.eks. havens fugle eller store køretøjer, der fortæller med mange billeder, lyde og enkelt tekst (ofte muligt at afspille som tale) Der er også lette begynderlæsningsprogrammer og andre begynderundervisningsmuligheder. Det er nemt at flytte iPad derhen, hvor der er brug for den og det er let at fange de fleste elevers opmærksomhed, ofte lidt længere tid end det plejer at være muligt. Det bliver aldrig den eneste måde at kommunikere eller at lære på, men det er et glimrende supplement til de mangfoldige læringsformer der ellers bliver brugt i skolen.

 

 

Djurslandsskolen har siden projektets start investeret i yderligere iPads. Kommunikationsprojektet er blevet en smule udvidet og i andre tilfælde har de enkelte teams valgt at bruge en stor del af budgettet på at købe en iPad, fordi den kan bruges til så mange forskellige ting i hverdagen. Der er også indkøbt en iPad som hjælpemiddel i forbindelse med læsning. Det er stadig på projekt- og forsøgsplan og vi afventer spændt de første erfaringer med det, så vi kan tage stilling til om det er noget vi vil satse mere på i fremtiden.

 

 

Nogle elever er også begyndt på selv at have iPads med i skole. Vi betrager den som et personligt redskab på linje med, hvis eleven havde en bærbar computer med i skole. Der er mange undervisningsmæssige opgaver, der kan løses på en iPad og så er det naturligt for os at hjælpe eleven med at klare det på bedste vis.

 

 

Jeg tror godt at vi kan sige at iPad er kommet til Djurslandsskolen for at blive de næste mange år. Hvis brugen af den fortsætter med at udvikle sig på samme måde, som det er foregået det første år, har vi fået et digitalt apperat, der kan hjælpe eleverne på mange forskellige områder. Samtidig er iPad rigtig sjov at arbejde med.

Michael Juhl Nielsen, Nødagervej 53, 8560 Kolind. Tlf +45 28 68 13 61

www.videnomviden - mail: post@videnomviden.dk - CVR: 31138833